ISO Сертификация: ISO EN 13485: 2012


Имаме удоволствието да обявим, че TensCare Ltd вече притежава ISO EN 13485: 2012 сертификат.

Компанията непрекъснато се подлага на одит и проверки, най-скорошната от които се проведе от Intertek, които внимателно оцениха нашите системи за управление на качеството и процедурите за безопасност във връзка със заявлението ни за ISO EN 13485 сертифициране.

Какво е ISO EN 13485 сертификат?

ISO 13485 е официален документ, издаден от Орган за сертификация. Сертификатът е доказателство, че TensCare Ltd. е въвела и има реално работеща стандартизирана система за управление  на качеството (Quality Management Systems (QMS)) за дружества, участващи в производството на медицински изделия.

TENS и EMS  са медицински изделия и следователно трябва да бъдат снабдени със сертификати, гарантиращи, че са изпълнени изискванията за здраве и безопасност, определени  от директивите на ЕС.

ISO акредитацията демонстрира ангажимент към качество на производството и бизнес процесите, за да се гарантира безопасността на клиентите и надеждността на крайния продукт.

Какви са предимствата на ISO EN 13485?

  • Повишено доверие към фирмата
  • Подобрен вътрешен ред и ефективност
  • Подобрена ефективност и безопасност при процедурите на работното място
  • Акредитацията означава по-лесен достъп на повече световни пазари
  • По-добре може да се отговори на изискванията на клиентите и да се запознаем с очакванията им

Какво означава това за доставчиците?
Купувачите не  бива просто да са доволни от EN 60601 сертифициране за безопасност. Необходимо е да се уверят, че техният доставчик е ISO EN 13485 сертифициран, което автоматично потвърждава факта, че медицински изделия са правилно тествани за безопасност.

Със своята ISO 13485 акредитация TensCare Ltd уверява своите представители и доставчици, че компанията отговарят на всички текущи стандарти за безопасност и бизнес практики.

Какво означава това за клиентите?
Клиентите могат да бъдат спокойни, че продуктите на  TensCare  минават през строги процедури за безопасност, когато става дума за безопасност на клиентите.

Нашите усъвършенствани процеси за обратна връзка гарантират, че удовлетвореността на клиента е от изключително значение.

Ако искате да получите повече информация относно ISO EN 13485: 2012 сертификация, моля, посетете уебсайта на ISO.

FacebookSvejo