Защо алармата за неправилно поставени подложки се включва в новия ми iTouch апарат?


Алармата за неправилно поставени подложки ( PADS alarm ) се активира, когато силата на стимулация е по-висока от 4.5 и ще ви предупреди, ако има лош контакт между електродните подложки и кожата.

Алармата PADS е важна, тъй като тя ви сигнализира, ако няма правилно протичане на тока в електрическа верига. Токът трябва да протече през една от двете букси на проводниковия кабел, премине през електродните подложки, през кожата и да се върне през втората букса на проводниковия кабел. Ако има някаква неизправност във връзката, в контакта/ щепсела, апарата или връзката с електродните подложки, тогава алармата ще се активира, изписвайки PADS на екрана.

Моля имайте предвид следното:

  • Съществува отделна аларма за всеки от каналите. Контролният панел и екран за Канал 1 (от лявата страна) работи с белите проводникови кабели. Контролният панел и екран за Канал 2 (от дясната страна) работи с черните проводникови кабели.
  • Ако използвате само две от електродните подложки, ще е необходимо да използвате проводникови кабели с еднакъв цвят – не един бял и един черен например.
  • Когато на екрана се изпише PADS, в апарата все още протича ток, но той се управлява по различен начин и като цяло е по-нисък. Дори без да е изписано PADS на екрана, вие може да не усетите нищо докато не достигнете 10 или 15. Продължете да увеличавате силата на стимулация. Ако не успеете да усетите някаква стимулация, когато достигнете 40.0, тогава се наблюдава вероятност за някаква неизправност в проводниковите кабели, буксите или щепсела, електродните подложки или апарата.

Алармата за неправилно поставени подложки също така ви казва дали електродните подложки правят добър контакт с кожата.Ако имате проблеми в този аспект, пробвайте следното:

  • Ако електродните подложки не се залепват плътно или се отлепват постоянно, опитайте да овлажните повърхността им с няколко капки вода, след което натиснете внимателно към кожата. Изчакайте 1 до 2 минути гелът да се затопли и подобри своята проводимост.
  • Електродните подложки са създадени на водна основа и могат лесно да изсъхнат. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е да върнете след употреба електродните подложки върху пластмасовия отрязък и затворите платно в оригиналното пликче.

Ако продължавате да изпитвате неудобства във връзка с алармата за неправилно поставени подложки, моля обадете се на +359 (0)898 77 99 06 .

FacebookSvejo