Какво представлява стимулация на Хан ?


Професор Хан изследвал най-добрите настройки при електростимулацията, за да се постигне максимално освобождаване в организма на двата основни опиоидни пептиди, свързани с облекчаване на болката.

При опити с плъхове той открива, че е имало приблизително логаритмична зависимост между честотата и освобождаването на опиоидните пептиди :

  • Максимално производство на Енкефалин е имало на около 120 Hz
  • Максимално производство на Динорфин е имало на около 2 Hz

Едновременното използване и на двете честоти при стимулацията не е имало различен ефект в сравнение с използването само на висока честота.
Han Stimulation

Прехвърляне между ниска и висока честота на стимулация на всеки три секунди (т.е. 2/100 стимулация), активира производството едновременно на Енкефалин и Динорфин, допринасяйки за много по-мощен обезболяващ ефект от този, предизвикан от стимулация с постоянна честота .

‘Brain functions are regulated by chemical messengers that include neurotransmitters and neuropeptides. Recent studies have shown that acupuncture or electrical stimulation in specific frequencies applied to certain body sites can facilitate the release of specific neuropeptides in the CNS, elicitating profound physiological effects and even activating self-healing mechanisms. Investigation of the conditions controlling this neuro-biological reaction could have theoretical and clinical applications’ (Han, 2003).

References:

Han, Ji-Sheng (2003) Acupuncture: neuropeptide release produced by electrical stimulation of

different frequencies. TRENDS in Neurosciences. J. 26:1, 17-22

FacebookSvejo